Juiste moment, juiste mensen, juiste informatie.

Contact

Wat is Edionline

Edionline is een platform dat wordt ingezet als vastgoeddossier voor gebouweigenaren of vereniging van eigenaren. Daarnaast wordt het platform ingezet als projectdossier voor de beheerders, architecten, aannemers enz.

Elke ontwikkeling van een gebouw heeft haar eigen specifieke kenmerken en telkens een nieuw team van professionals. Ook de daarop volgende beheerfase met renovaties en verbouwingen heeft haar eigen specifieke kenmerken en telkens een nieuw team van professionals.
Dit maakt van iedere ontwikkel-, renovatie- of beheer proces een uniek gebeuren!

Voor al deze unieke projecten van groot tot klein heeft Edionline een platform ontwikkelt. Dit stelt eigenaren, beheerders en bouwers in staat om eenduidig en efficiënt met elkaar samen te werken aan de hand van real time actuele informatie.

De mens van factor naar actor!

Trends in de bouw- en beheersector geven richting aan meer samenwerken, communiceren en informatie delen.
Doel is meer grip te krijgen op de factoren tijd, financiën en kwaliteit.
Managementbegrippen als LEAN en ketensamenwerking en het inzetten van technieken als BIM en CMS zijn duidelijke voorbeelden die momenteel “hot” in de bouw- en beheersector zijn om meer grip te krijgen op de factor mens.

Edionline gaat daarentegen uit van de mens als actor en zet in op vakmanschap, verbinden en vertrouwen (zelforganisatie). De mens als actor leidt niet alleen tot een betere coöperatieve houding, vakmanschap en satisfactie, maar ook tot een betere beheersing van tijd, geld en kwaliteit.
Om dit te kunnen bereiken zet Edionline het zelforganiserend vermogen van mensen in. Zelforganisatie is een proces waarbij in een chaotisch systeem spontaan structuren ontstaan. Iedere dag is dit fenomeen in de natuur te aanschouwen en was vóór de industriële revolutie de (onbewuste?) basis tot samenwerking in het bouwproces. Zelforganisatie zou dan ook moeten leiden tot meer emergentie in het bouw- en beheerproces en sluit ook beter aan bij de tijdsgeest waar we nu in leven.

Satisfactie en vakmanschap

Coöperatief samenwerken leidt direct tot meer vakmanschap.
En als vakmensen vakwerk mogen leveren leidt dat direct tot meer arbeidssatisfactie.
Bovendien heeft vakmanschap en satisfactie niet alleen een positieve uitwerking op het eindproduct maar ook op de factoren tijd en geld.

Samen werken:

De hele vastgoedsector is sinds jaar en dag gefocust op beheersing van de factoren tijd, geld en kwaliteit. Met name de samenwerking, informatievoorziening in de bouwketen blijft gebrekkig.

Er gaat nog veel fout. Het bouw falen!

Volgens diverse bronnen hebben de faalkosten een aandeel in de omzet van 10 - 18 %.
Om meer grip te krijgen op de faalkosten zijn (tervergeefs) al vele management structuren en samenwerkingsafspraken ontwikkeld en geïmplementeerd.

Contact

Geïntereseerd? Wij komen graag met u in contact.